I Can See My Crypt from Here

From Gallowpedia, the MediEvil Wiki. You'll be dying to read!
I Can See My Crypt from Here
MediEvilResurrection-Trophy-ICanSeeMyCryptFromHere.png
Description Start the Hilltop Mausoleum level.
Trophy type
Hidden No
Prior trophy I Got My Thrills on Cemetery Hill
Next trophy Back for Seconds

I Can See My Crypt from Here is a bronze trophy in MediEvil: Resurrection.

How to unlock

Simply start the level like the description says.

In other languages

Language Name
Arabic يمكنني رؤية سردابي من هنا
yumkinuni ruyat sirdabi min huna
Chinese (Simplified) 这里能看见我家
Zhèlǐ néng kànjiàn wǒjiā
Chinese (Traditional) 我從這裡看得見自己的墓穴
Wǒ cóng zhèlǐ kàn dé jiàn zìjǐ de mùxué
Czech Odsud vidím svou hrobku
Danish Jeg kan se min krypt herfra
Dutch Ik kan m'n crypte zien vanaf hier
Finnish Näen kryptani täältä
French (Canada) On a une sacrée vue d’ici !
French (France) On a une sacrée vue d’ici !
German Von hier aus kann ich meine Gruft sehen
Greek Ωραία Θέα, Βλέπω και την Κρύπτη μου
Oraía Théa, Vlépo kai tin Krýpti mou
Hungarian Innen látom a kriptámat
Indonesian Makamku Terlihat dari Sini
Italian Da qui si vede la mia cripta!
Japanese あれに見えるは自分の墓
Are ni mieru wa jibun no haka
Korean 여기서 지하 무덤이 보이는구나
yeogiseo jiha mudeom-i boineunguna
Norwegian Jeg ser gravkammeret mitt herfra
Polish Widzę stąd mój grób
Portuguese (Brazil) Ei, dá para ver minha cripta daqui
Portuguese (Portugal) Vejo a Minha Cripta daqui
Romanian Se vede cripta de aici
Russian Прекрасный вид на мой склеп
Prekrasnyy vid na moy sklep
Spanish (LatAm) Puedo ver mi cripta desde aquí
Spanish (Spain) Desde aquí se ve mi cripta
Swedish Jag ser min krypta härifrån
Thai ฉันเห็นหลุมศพฉันได้จากตรงนี้
C̄hạn h̄ĕn h̄lum ṣ̄ph c̄hạn dị̂ cāk trng nī̂
Turkish Buradan Kabrimi Görebiliyorum
Vietnamese Tôi có thể thấy mộ của mình từ đây

Navigation

Gaming Wiki Network