MediEvil Retailer Launch Kit

From Gallowpedia, the MediEvil Wiki. You'll be dying to read!

The MediEvil Retailer Launch Kit is a promotional kit given to stores that ordered a certain amount of copies of MediEvil for sale.

Contents

The kit comes in a cardboard box marked with a MediEvil sticker. Inside is a letter from Sir Daniel Fortesque, his missing eyeball and a card breaking down the marketing budget for the game.

Letter from Sir Daniel Fortesque

Dutch transcript

Gegroet,

Mijn naam is Sir Daniel Fortesque. Ik ben een lijk, een skelet.
100 jaar lang lag ik rustig te ontbinden in mijn crypte, tot ik plots weer tot leven kwam. Mijn aartsvijand Zorak[sic], een duistere tovenaar, heeft het vredige rijk waar ik als ridder mijn hele leven voor gevochten heb, herschapen in een nachtelijke zombiewereld. Gesterkt door mijn krachten, mijn wapens en mijn demonteerbare arm, zal ik met rusten voor ik Zorak[sic] en zijn bende zombies over de kling gejaagd eb. Ondanks mijn dood blijf ik een ridder, tot op het bot.
U begrypt dat een skelet het met zo makkelijk heeft om mee dan 50 vijanden te verslaan, meer dan 60 geheimen op te lossen en dit over een aartsmoeilijk parkoer van 7 huiveringwekkende niveaus. Help me, alsjeblieft, help me.
Hoe kunnen we nu helpen, hoor ik u denken. Wel, hoor mij aan.
Binnen afzienbare tijd zullen honderden goede zielen zich vrdringen in uw winkel. Ze zullen u vragen naar 'Medievil', een nieuw spel van Playstation. Verkoop het hen, want het is de sleutel naar deze duistere 3D wereld waar ik nu vertoef.
Met hun Dual Shock Controller kunnen ze me bijna lijfelijk (het hunne, want ik heb er geen meer) helpen om Zorak[sic] en zijn monsterlijke dienaars te verslaan. U zal niet alleen schitterende zaken doen, u zal niet alleen honderden een uniek spelplezier bezorgen, zal ook een nobel skelet zijn eeuwige rust gunnen.

Dank, dank, dank,

MediEvil-RetailerLaunchKit-SirDanSignature-Traced.svg

Sir Daniel Fortesque

P.S. Mocht u mijn ontbrekend oog vinden, wilt u dan zo vriendelijk zijn om het bij te houden tot ik het kom ophalen. Dank bij voorbaat.

English translation

Note: This is a very rough translation of the above, and not an official English version, as no English kits have been seen by the general public.

Greetings,

My name is Sir Daniel Fortesque. I am a corpse, a skeleton.
For 100 years I lay quietly decomposing in my crypt, until I suddenly came back to life. My nemesis Zorak[sic], a dark wizard, has transformed the peaceful realm I fought for my whole life as a knight into a nocturnal world of zombies. Empowered by the strength of my resolve, my weapons, and my detachable arm, I will not rest until I defeat Zorak[sic] and his zombies, because despite my death, I am a knight to the core.
You must understand that as a skeleton I am not going to have an easy time defeating over 50 enemies, uncovering more than 60 secrets, all across 7 terrifying levels, on my own. Help me, please, help me.
"How can I help you," you may be asking yourself. Well, listen closely.
In the foreseeable future, hundreds of good souls will come into your store. They will ask you about 'Medievil', a new game for the Playstation. Sell it to them, because it is the key to the dark 3D world that I reside in.
Using their Dual Shock Controller those good souls can help guide me in my journey to defeat Zorak[sic] and his monstrous servants. Not only will you do wonderful business and deliver hundreds of unique gaming experiences if you do this, but you will also help a noble skeleton return to his eternal rest.

Thank you, thank you, thank you,

MediEvil-RetailerLaunchKit-SirDanSignature-Traced.svg

Sir Daniel Fortesque

P.S. If you find my missing eye, please be so kind as to keep it until I come pick it up. Thanks in advance.

Marketing efforts

Dutch transcript

Belgie Nederland
TV-campagne 5.000.000 BEF 420.00 Fl
Print campagne 280.000 BEF / 16.000 Fl
Trade marketing 1.000.000 BEF / 57.000 Fl
PR 324.000 BEF / 18.000 Fl
Product placement 280.000 BEF / 16.000 Fl
Powernight 792.000 BEF / 44.000 Fl
Totaal 15.498.000 BEF / 861.000 Fl

Beste PlayStation dealer,

U kent ongetwijfeld de gevolgen van de lancering van een nieuw PlayStation Game. Wel, deze keer zal het niet anders zijn. Medievil, een spel vol spanning, duisternis en zwarte humor, zal uw zaak weer vullen met horden kooplustigen. En om uw laatste twijfels weg te werken, geven we u hierboven graag onze duidelijke marketingresultaten.

English translation

Note: This is a very rough translation of the above, and not an official English version, as no English kits have been seen by the general public.

Belgium The Netherlands
TV campaign 5.000.000 BEF 420.00 Fl
Print campaign 280.000 BEF / 16.000 Fl
Trade marketing 1.000.000 BEF / 57.000 Fl
PR 324.000 BEF / 18.000 Fl
Product placement 280.000 BEF / 16.000 Fl
Powernight 792.000 BEF / 44.000 Fl
Total 15.498.000 BEF / 861.000 Fl

Dear PlayStation dealer,

You will undoubtedly know the impact of the launch of a new PlayStation Game. Well, it won't be any different this time. Medievil, a game full of excitement, darkness and black humour, will fill your store with dozens of buyers. And to clear up any doubts you might have, we are happy to provide you with our marketing results.

Navigation

Gaming Wiki Network